צרו קשר

צרו קשר

האגף לקשרי חוץ ופיתוח משאבים| אוניברסיטת חיפה

טלפונים: 04-8240099, 04-8288479

דואר אלקטרוני :israeliu@univ.haifa.ac.iltran@univ.haifa.ac.il

© 2018 כל הזכויות שמורות האגף לקשרי חוץ ופיתוח משאבים | אוניברסיטת חיפה טלפונים: 04-8240099, 04-8288479 דואר אלקטרוני :israeliu@univ.haifa.ac.il; tran@univ.haifa.ac.il