HEADER1

 

אירוע ארצי בליל המדענים

אירוע ארצי בסימן האנושות בשנת 2050

לרגל האירוע נבקש מהקהל הרחב להשתתף בבניית קפסולות הזמן של ישראל בסימן מדע וטכנולוגיה!

אנו שמחים לבשר שהספרייה הלאומית,קפסולת הזמן של העם היהודי,הסכימה לקחת חלק במיזם ולהטמין את הקפסולה בשטח שבו היא בונה את המבנה החדש שלה בירושלים (ליד הכנסת).בשטח כבר נחפר בוקר בעומק 7 קומות בשטח של כ-5 דונםוהם עומדים ממש לפני יציקה ראשונה.

הספרייה שמתכוננת להיבנות, תהיה כולה טכנולוגית (רובוטים ינועות בקומות שמתחת לאדמה ויביאו משם ספרים) ומתכוננת לפי חזון הספרייה של העתיד -מסר המשתלב יפה בליל המדענים השנה.

לצורך המיזם, תיבנה רפסולת זמן מעוצבת שאליה יוכנסו הפריטים שמייצגים את המדע והטכנולוגיה הישראליים של התקופה הנוכחית (סדר גודל של העשור האחרון).במקום שבו תוטמן הקפסולה ייתלה שלט ופריטי הקפסולה יוצגו לקהל הרחב כשבניית הספרייה תושלם בעוד מספר שנים.רשימת הפריטים המועמדים להיכנס לקפסולה תועמד החל מסוף אוגוסט באתר ליל המדענים וממנה ייבחר הקהל הרחב את הפריטים שייכנסו לקפסולה .